Big Hanna in-vessel Composter - it has to be the most popular composter in the world! Big Hanna Composter - composting food waste on site

Susteco AB, Box 14001. 400 20, Gothenburg, Sweden, Phone: +46 (0)31 694103, Skype: BigHannaComposter Mail: info@susteco.se  Terms and Conditions

Orginalet (tidigare ‘ALEtrumman’) sedan 1991, installerad i fler än 25 länder


Reducera dina utsläpp av växthusgaser


Minska dina kostnader för insamling av matavfall


Få en säker, färdig och mogen kompostjord


…få 10% tillbaka i kompost - varje dag!

Lägg i matavfall

varje

Dag….

Big Hanna Composter - reducerar ditt ekologiska fotavtryck